TONK-steun later dan verwacht

De loketten voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) zouden naar verwachting vanaf 1 maart jl. openen, maar lang niet alle gemeenten zijn in staat gebleken aan deze verwachting te voldoen. Als u dit leest zijn de meeste loketten inmiddels opengesteld en heeft het kabinet het budget voor deze regeling verdubbeld.

U kunt van deze ondersteuning gebruikmaken als u te maken hebt met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen, waardoor u de noodzakelijke kosten niet meer kunt betalen. Hiervoor bieden andere bestaande regelingen niet of onvoldoende soelaas. De TONK richt zich vooral op de woonkosten. Maar ook andere noodzakelijke kosten worden vergoed. Vraagt u de TONK aan dan kijkt de gemeente of sprake is van een onvoorziene en onvermijdelijke terugval in uw inkomen en naar uw draagkracht. Dit betreft de verhouding tussen uw inkomen en vermogen en de noodzakelijke kosten. Met betrekking tot uw inkomen is het actuele inkomen het uitgangspunt. Wat betreft vermogen wordt alleen gekeken naar het vermogen, waarover u direct kunt beschikken. Vermogen dat vastzit in de eigen woning en pensioenen wordt bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Vergelijkbare artikelen

Verlenging Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt na 1 juli 2021 nog een kwartaal door. Ook Tozo 5.0 bestaat uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

NOW-regeling opnieuw verlengd

De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021.