Verlenging Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt na 1 juli 2021 nog een kwartaal door. Ook Tozo 5.0 bestaat uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%.

De inkomensaanvulling kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Uw woongemeente voert de regeling uit. Bij aanvragen in het derde kwartaal wordt de focus meer gelegd op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers. Zo moet het mogelijk worden dat u sneller weer op eigen benen kunt staan. Hiervoor wordt in Tozo 5.0 een aanvullende informatieplicht opgenomen die gemeenten kunnen gebruiken om een beter beeld te krijgen van uw situatie om te bepalen of u eventueel nog extra ondersteuning nodig hebt. Die ondersteuning ziet onder andere op het levensvatbaar houden of maken van uw onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst en de aanpak van uw schulden.

Later aflossen en langer afbetalen
Hebt u gebruik gemaakt van de Tozolening? Dan hoeft u nog niet af te lossen op deze lening. De aflossingsdatum is namelijk verder verschoven van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Ook wordt tot die datum geen rente in rekening gebracht. Bovendien krijgt u vanaf de verstrekking van de lening vijf jaar – in plaats van drie en een
halfjaar – de tijd om de lening af te lossen.

Vergelijkbare artikelen

NOW-regeling opnieuw verlengd

De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021.

Houd ingangsdatum ODV in het oog

U heeft mogelijk uw pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) bij uw bv. De ODV-uitkeringen moeten ingaan op de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.