Accountantsdiensten

Om u allround van dienst te kunnen zijn, beschikt Deckers PWS Accountants en Adviseurs over een gemotiveerd en divers samengesteld team. Wij streven korte communicatielijnen met relaties na. U heeft een vast aanspreekpunt. Dit betekent echter niet, dat alleen deze persoon weet van uw situatie. Dankzij onze interne organisatie, die geheel digitaal is opgezet, kunnen we flexibel en efficiënt communiceren met onze cliënten. Waar u ook mee te maken krijgt: wij staan voor u klaar. Of u ons nu nodig heeft voor het controleren, het beoordelen of het samenstellen van uw jaarrekening, het verzorgen van fiscale aangiften, het uitvoeren van bedrijfswaarderingen of het verstrekken van andere bedrijfseconomische en fiscale adviezen; Deckers PWS is van al deze markten thuis!

Accountantdiensten

De accountants van Deckers PWS kijken met u achterom en vooruit.
Wij stellen niet alleen cijfers op, maar weten deze ook kritisch te beoordelen. U bent immers gebaat bij een eerlijk en helder advies. Hoe staat u er met uw bedrijf voor? Waar liggen de kansen en waar de valkuilen? Wat kan er beter of efficiënter? Samen zetten we uw bedrijf gezond op de rit. Nu en in de toekomst.

Onze accountantswerkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Het samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen
 • Het afgeven van (controle)verklaringen
 • Het opstellen en beoordelen van prognoses
 • Het maken van tussentijdse rapportages
 • Het inrichten en verzorgen van geautomatiseerde financiële- en
  salarisadministraties
 • Het adviseren over en begeleiden van uw administratieve organisatie en interne controle
 • Het adviseren over en begeleiden van financieringsvraagstukken en bedrijfseconomische kwesties
Accountantdiensten | Deckers PWS
accountant kaatsheuvel | boekhouder kaatsheuvel | accountant waalwijk | boekhouder waalwijk | Deckers PWS

Accountantcontroles

Sinds de AFM in oktober 2008 de vergunningen voor de wettelijke controle heeft afgegeven zijn met name de kleinere kantoren geconfronteerd met de gevolgen van de verzwaarde regelgeving en de veranderingen die daarin nog plaatsvinden.

Stichting Audit Only, is een samenwerkingsverband van accountantskantoren die een cliënt of relatie hebben of gaan krijgen waarvoor een wettelijke controle is vereist, maar die om verschillende redenen zelf geen vergunning bij de AFM (willen) aanvragen. De Stichting faciliteert op collegiale wijze het aangesloten kantoor om haar opdracht tot controle bij deze relatie tot haar kantooromgeving te behouden, door de controleopdracht onder verantwoordelijkheid van de Stichting uit te voeren.

Belastingadvies & fiscale dienstverlening

Voor u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf speelt de fiscaliteit van uw onderneming een belangrijke rol. Daarom hebben wij een fiscale afdeling opgezet die voor u belasting kan besparen en kan adviseren binnen de gigantische hoeveelheid fiscale regels in Nederland en mogelijk in het buitenland.
Wij verzorgen uw totale fiscale ‘huishouding’ en optimaliseren uw fiscale positie. Daarnaast staan wij u terzijde bij belastingcontroles, waarbij wij graag met de Belastingdienst om de tafel zitten om uw fiscale belangen te verdedigen.

Belastingadvies & fiscale dienstverlening | Deckers PWS
MKB Bedrijfsadvies | Deckers PWS

MKB bedrijfsadvies

Iedere ondernemer krijgt op een zeker moment te maken met een ingrijpende uitdaging zoals herstructurering, verkoop van de onderneming of bedrijfsreorganisatie. De adviseurs van Deckers PWS adviseren u over alle plannen die u wilt gaan realiseren. Een deskundige kijk op uw situatie is vaak nodig om uw risico’s zo veel mogelijk te beperken en uw resultaat te maximaliseren.

Onder bedrijfsadvies vallen begeleiding bij en advies over:

 • Bedrijfsopvolging
 • Bedrijfsovername
 • Bedrijfsreorganisatie
 • B.V. oprichten
 • Dreigend faillissement
 • Fusie
 • Herstructurering
 • Liquidatie B.V.
 • Aankoop onderneming
 • Verkoop onderneming

Startersbegeleiding

Het ondernemingsplan. Financieringsaanvragen. De fiscus. Er komt nogal wat kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Misschien hebt u dat al eens ervaren. Juist in deze fase is het van essentieel belang om de zaken gedegen aan te pakken. Wij ondersteunen u graag bij uw eerste stappen op het ondernemerspad.

Een greep uit onze startersbegeleiding:

 • Ondersteuning bij het opstellen van een ondernemingsplan en een bedrijfsstrategie
 • Begeleiding bij het kiezen van een rechtsvorm
 • Uitvoeren van een markt- of brancheanalyse
 • Adviseren over belastingvoordelen (fiscale aftrekposten, vrijstellingen enz.)
 • Aanmelden van de onderneming bij diverse instanties (zoals de Belastingdienst en uitvoeringsinstellingen enz.)
 • Functioneren als deskundige gesprekspartner bij financieringsaanvragen bij een bank
 • Opzetten van een financiële en/of loonadministratie
accountant kaatsheuvel | boekhouder kaatsheuvel | accountant waalwijk | boekhouder waalwijk | Deckers PWS
Personeel- en salarisadministratie | Deckers PWS

Personeel- en salarisadministratie

Wanneer uw organisatie te klein is voor een eigen loonadministratie, u niet de beschikking heeft over mensen met de vereiste kennis hiervoor of u wilt zich uitsluitend richten op uw kernactiviteiten, dan kunt u gebruik maken van de loonadministratie van Deckers PWS. Onze dienstverlening op gebied van loonadministratie omvat overigens het gehele P&O gebied.

Via maatwerk wordt op basis van uw organisatie en indien van toepassing de bijbehorende CAO door onze specialisten uw loonadministratie opgezet. Binnen onze software kunnen wij de door u gewenste modellen zodanig opbouwen dat de output aansluit bij de eisen van uw branche organisatie. Omdat met name in de juistheid, volledigheid en tijdigheid van aanlevering een groot risico ligt, vormen de aanlevering en controle op verwerking 95% van de kwaliteit van de output.

Financiële planning

Persoonlijke financiële omstandigheden en wensen zijn zeer divers. Dit vereist maatwerk.

Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden om invulling te geven aan uw wensen op financieel terrein. Ook de financiële consequenties bij onvoorziene gebeurtenissen, zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden, verdienen daarbij aandacht. Samen met u kunnen wij diverse toekomstige scenario’s voor u doorrekenen. U ontvangt een uitgebreid rapport met daarin de ontwikkeling van uw inkomens- en vermogenspositie in de tijd. Latere wijzigingen of onvoorziene gebeurtenissen kunnen in de rapportage worden doorgevoerd. Financiële planning is immers geen momentopname, maar een continu proces welke parallel loopt aan uw persoonlijke en financiële ontwikkeling.

Financiële planning | Deckers PWS
Juridische dienstverlening | Deckers PWS

Juridische dienstverlening

Het is van cruciaal belang dat uw juridische zaken op orde zijn. Wij helpen u zo goed als mogelijk zakelijke geschillen te voorkomen. Gedegen advies kan u daarmee een enorme kostenpost besparen.

Bij juridische dienstverlening kunt u denken aan:

 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Risicovolle transacties
 • Aansprakelijkheden
 • Juridische aspecten met betrekking tot ondernemingsoverdracht
 • Bijzondere relaties
 • Huurcontracten
 • Beëindigingovereenkomsten
 • Langlopende overeenkomsten
 • Erfrecht
 • Huurrecht
 • Het opstellen van contracten
 • Het optreden als bemiddelaar bij het onderhandelen over schuldsanering en faillissementen
 • Het optreden als bemiddelaar bij juridische geschillen